JELAPLAY IGRALIŠTA ZA DECU SA POSEBNIM POTREBAMA

Svako dete ima pravo na igru i igralište!

Zato smo u obavezi da projektujemo rekvizite, delove igrališta ili kompletne komplekse i za decu sa smetnjama u razvoju, takozvana inkluzivna igrališta gde sva deca mogu da se igraju, uče i rastu zajedno. Ujedno na ovim prostorima deci mora biti pružen dovoljan nivo izazova i mogučnost da osete uspeh.

Prvo o čemu moramo voditi računa kod projetovanja ovih igrališta je vrsta podloge. Na primer, deca u kolicima ne mogu da se kreću po igralištu na kome je podloga malč ili sljunak. Ovde bi bilo idealnon da podloga bude od gume sa potrebnim rampama koje se takođe izrađuju od gume in a taj način se estetski uklapaju u kompletnu sliku igrališta. Gumena podloga mora biti izrađena i postavljena u skladu sa standardom EN1177:2018 – Površine igrališta koje ublažavaju udar.

Zatim sistemi sa vise kula uglavnom nisu prilagodjeni koriscenju dece sa invaliditetom, ali ukoliko povedemo malo računa prilikom projektovanja možemo napraviti da ih koristi svako dete. Dovoljno široke kule, na primer, mostici i rampe sa malim nagibom i rukohvatima omogućavaju deci u invalidskim kolicima pristup.

Posebnu pažnju smo posvetili projektovanju i izradi vrteške koju mogu kokristiti sva deca. Njena okretna platforma je izrađena od protivkliznog lima i nalazi se u nivou sa podlogom tako da ne postoji nikakva prepreka prilikom korišćenja. Do pre nekoliko godina nismo mogli da zamislimo dete u invalidskim kolicima kako se ljulja. Danas postoje specijalne ljuljajuće platforme prilagođene toj deci.

Druga vrsta inkluzivnih ljuljaški ima specijalno sedište sa podrškom za leđe i glavu koja omogućavaju ljuljanje, a da pri tome glava ostane u uspravnom položaju.

Važan deo inkluzivnih igrališta su različiti manji rekviziti koji pomažu u razvoju senzornih funkcija. Tu bi izvojili edukativne table, telefon u obliku savijene cevi, senzorne ploče i računaljke.

Jako je bitno na ovim prostorima omogućiti i odraslima da se aktivno bave decom o kojoj brinu.

Zaključak je da na inkluzivnim igralištima deca svih sposobnosti treba da funkcionišu zajedno i što je najbitnije da rade ono što najviše zaslužuju – DA SE IGRAJU.

Međunarodni dan osoba sa posebnim potrebama ustanovljen je 1992.godine, a obeležava se 3. decembra.

Za dodatne informacije i tehničke crteže

KONTAKTIRAJTE NAS