JELAPLAY LETNJE UČIONICE

Učionice na otvorenom

Učionica na otvorenom, odnosno letnja učionica je prostor na kome se nalaze stolovi i klupe za kojima deca mogu da sede, pišu, crtaju i aktivno učestvuju u realizaciji razlićitih aktivnosti. One su nastale iz stvarnih potreba dece kako bi se sledio osnovni princip da deca uče stalno i svuda.

Ako ustanova, na primer vrtić ili osnovna škola poseduje letnju učionicu onda je u mogućnosti da organizuje aktivnosti ili čas napolju. Na ovaj način deca se povezuju sa prirodom i uče od prirode, uče kroz igru bez napora. Dok su u spoljašnjem okruženju i daleko od ograničenja u zatvorenoj konvencionalnoj učionici, deca postaju više fokusirana na lekciju ili aktivnost. Kada deca završe sa časom na otvorenom i vrate se unutra, osećaju se smireno i spremno da se suoče sa sledećom lekcijom, povećavajući njihovu koncentraciju i motivaciju za učenje i u učionici!

Prilikom odabira mesta za letnju ucionicu treba voditi računa da to bude, ako je moguće, neka prirodna hladovina bez promaje. O ovome posebno moramo voditi računa ako je učionica bez krova (kao što je naš vozić). Takođe je bitno da prilazne staze do učionice budu urađene kako bi se sprečilo unošenje prljavštine unutar objekata. Ako je moguće treba izbegavati blizinu terena za spotrove sa loptom koji mogu ometali održavanje časa.

Pokrivene letnje učionice pružaju mogučnost da se održi čas iako recimo leti prska kiša, tako da deca mogu da rade slušajući lupkanje kiše po krovu.
Dobro je da ucionica ima jedan zatvoren vertikalni deo da bi mogla da se postavi tabla za pisanjne ili pano za projektovanje.

U zavisnosti od potreba ustanove i broja dece ove učionice mogu biti različitih oblika i veličina. Najčešće su one predviđene za sedenje dvadesetak dece.
Jeladom je izuzetno posvećena razvijanju projekata vezanih za učenje na otvorenom.

Za dodatne informacije i tehničke crteže

KONTAKTIRAJTE NAS